Koszt uczestnictwa jednej osoby w jednym rodzaju Mistrzostw w roku szkolnym 2023/2024:

75 zł

za pół roku

139 zł

za rok

75 zł

za pół roku

139 zł

za rok

przy czym tylko osoby, które zdały 7 egzaminów (po każdym miesiącu),
mogą wziąć udział w Finale Mistrzów.

Środki służyć będą na pokrycie organizacji i jury.

W przypadku zgłoszeń klasowych koszt dla rodzica jest ten sam,
ale pieniądze w większości trafiają do nauczyciela, który jest organizatorem i jurorem.
W takim przypadku pieniądze do Fundacji wpłaca nauczyciel.

Jak opłacić udział w Mistrzostwach:

Jak opłacić udział w mistrzostwach: