Fundacja „Orszak Trzech Króli” jest inicjatorem i organizatorem największych jasełek ulicznych na świecie – Orszaku Trzech Króli w Warszawie, a także w kilkuset miejscowościach w Polsce i na świecie.

Fundacja przez cały rok pracuje również nad innymi projektami wspierającymi działania kulturalne. Prowokuje do twórczego działania poprzez wartościowe konkursy. Inicjuje działania w środowiskach lokalnych, czego efektem jest powstawanie wielu stowarzyszeń i fundacji wspierającej swoje środowiska. Patronuje wielu akcjom i inicjatywom jak na przykład Towarzystwa Rycerskie.

Głównym celem Fundacji jest szerzenie wartości prorodzinnych i wspólnotowych.

Cel społeczny

Fundacja angażuje się w organizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, które mają na celu wzmacnianie więzi społecznych, promowanie tradycji oraz inspirację do aktywnego spędzania czasu w sposób twórczy i wartościowy. Przez inicjowanie projektów, takich jak Orszak Trzech Króli, oraz innych przedsięwzięć wspierających działania kulturalne, konkursy czy wspieranie lokalnych inicjatyw, fundacja dąży do zacieśniania relacji międzyludzkich oraz promowania działań charytatywnych i wolontariatu. Wszystko to ma na celu budowanie autentycznych i głębokich relacji, propagowanie tradycji oraz umacnianie więzi społecznych wśród różnych grup wiekowych i społeczności.

Statut Fundacji Orszak Trzech Króli:

Działalność charytatywna

Celem charytatywnym Fundacji Orszak Trzech Króli jest wspieranie różnych inicjatyw mających na celu pomoc osobom potrzebującym, szczególnie dzieciom i młodzieży z trudnych sytuacji materialnych. Poprzez organizację Orszaku Trzech Króli oraz zbiórki publiczne, fundacja angażuje się w zbieranie środków finansowych, które następnie przekazywane są na różnorodne cele charytatywne. Współpracując z różnymi organizacjami charytatywnymi, fundacja działa na rzecz wsparcia edukacyjnego, wypoczynku, zdrowia i ogólnego dobra dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki zbiórkom oraz inicjatywom takim jak “Podaruj dzieciom wakacje”, fundacja umożliwia narażonym na biedę i potrzebującym grupom społecznym dostęp do lepszych warunków życia, edukacji i wypoczynku.

Twoje wsparcie pomoże nam kontynuować naszą misję i wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych.