Organizatorem Mistrzostw jest:

Fundacja Orszak Trzech Króli
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
NIP 9522098422
Nr konta: 31 2490 0005 0000 4600 9813 9424

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES WŁAŚCIWYCH MISTRZOSTW:

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES WŁAŚCIWYCH MISTRZOSTW: