Organizatorem Mistrzostw jest:

Fundacja Orszak Trzech Króli
ul. Bysławska 84
04-993 Warszawa
NIP 9522098422
Nr konta: 31 2490 0005 0000 4600 9813 9424

e-mail: kontakt@mistrzostwa.edu.pl

tel.: 504 840 139

Prace prosimy przesyłać na adres właściwych mistrzostw:

PRACE PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES WŁAŚCIWYCH MISTRZOSTW: