Recytowanie wierszy było zawsze świadectwem wrażliwości, delikatności, wyczucia tego, co piękne. Chcemy zachęcić dzieci i młodzież, aby wzięły udział w Mistrzostwach, które są okazją do nabycia umiejętności recytowania wierszy. Recytowanie wierszy to nie tylko kontakt z pięknem, to także przekazywanie tego piękna innym. Uczeń staje się twórcą, a jednocześnie doświadcza wdzięczności od słuchaczy, którzy z zachwytem patrzą na jego zdolności.

Mistrzostwa Recytatorskie mają na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do podjęcia trudu nauczenia się wierszy na pamięć, a następnie recytowania ich w najpiękniejszy sposób, może nawet niezwykły. Intonacja głosu, gestykulacja, mimika to elementy, które wpływają na odbiór poezji. Pragniemy aby tą niezwykłością i pięknem dzieci zachwyciły widzów (jurorów), ale również aby umiejętność, którą posiądą mogły stosować w swoim życiu na różnego rodzaju występach.

Ćwiczenie zdolności szybkiego nauczenia się tekstu na pamięć sprzyja rozwojowi pamięci, a jednocześnie napełnia nasz umysł pięknymi słowami, zwrotami, czy całymi strofami, które  można wykorzystywać w naszym życiu przy różnych okazjach. Fragmenty polskiej poezji stanowią swoisty kod kulturowy, rozumiany jedynie dla tych, którzy go znają.

Stworzyliśmy kolekcję kilkuset wybitnych wierszy polskich poetów. Recytacja tych wierszy stanie się przedmiotem rywalizacji. Mamy nadzieję, że dzięki Mistrzostwom rozwinie się wśród młodych zamiłowanie do pięknego słowa.

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM RECYTACJI?

JAK ZOSTAĆ
MISTRZEM
RECYTACJI?

Uczniowie otrzymują
od Organizatora tekst
wiersza na dany miesiąc

Uczą się wiersza na pamięć, zwracając szczególną uwagę na intonację, interpunkcję oraz interpretację.

W wyznaczonym terminie Nauczyciel przeprowadza egzamin, który polega na samodzielnym recytowaniu wiersza przez dziecko.

Dla każdego rocznika (klasy) uczniów przewidziany jest inny wiersz.

Nauczyciel w specjalnej Karcie wpisuje zaliczenie i przekazuje ocenę Uczniowi.

***

Procedura powtarza się czterokrotnie.

***

Po zakończeniu Etapu I Mistrzostw wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy z przyznanym Tytułem.

Uczniowie, którzy zaliczą wszystkie cztery wiersze, przejdą do Etapu II Mistrzostw, tzw. Finału Mistrzów.

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA W RAMACH MISTRZOSTW RECYTATORSKICH

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom wiersz, którego dzieci uczą się na pamięć.

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku tekst wiersza, którego dziecko uczy się na pamięć.

2

Zapoznać uczniów z wierszem, ewentualnie przesłać tekst wiersza drogą elektroniczną.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się wiersza.

3

Warto pomóc  dzieciom wskazując na interpunkcję w wierszu, intonację, interpretację, modelowanie głosu oraz mimikę twarzy.

3

Rodzic może pomóc dziecku wskazując na interpunkcję w wierszu, intonację, interpretację, modelowanie głosu oraz mimikę twarzy.

4

We wskazanym terminie przeprowadzić egzamin.  Egzamin polega na samodzielnym recytowaniu wiersza przez dziecko.

4

We wskazanym terminie nagrać na mp4 recytujące na głos dziecko.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać ocenę i przekazać ją uczniowi.

5

Przesłać drogą elektroniczną nagrany plik na wskazany adres mailowy organizatora, w wyznaczonym terminie.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA
W RAMACH MISTRZOSTW RECYTATORSKICH

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom wiersz, którego dzieci uczą się na pamięć.

2

Zapoznać uczniów z wierszem, ewentualnie przesłać tekst wiersza drogą elektroniczną.

3

Warto pomóc  dzieciom wskazując na interpunkcję w wierszu, intonację, interpretację, modelowanie głosu oraz mimikę twarzy.

4

We wskazanym terminie przeprowadzić egzamin.  Egzamin polega na samodzielnym recytowaniu wiersza przez dziecko.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać ocenę i przekazać ją uczniowi.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku tekst wiersza, którego dziecko uczy się na pamięć.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się wiersza.

3

Rodzic może pomóc dziecku wskazując na interpunkcję w wierszu, intonację, interpretację, modelowanie głosu oraz mimikę twarzy.

4

We wskazanym terminie nagrać na mp4 recytujące na głos dziecko.

5

Przesłać drogą elektroniczną nagrany plik na wskazany adres mailowy organizatora, w wyznaczonym terminie.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ
NA ADRES:

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE I ETAPU

01.09.2022 – rozpoczęcie rejestracji Uczestników

Rejestracja jest możliwa przez cały czas trwania Mistrzostw, przy czym w przypadku późniejszej rejestracji, aby móc uczestniczyć w Finale, uczestnik ma obowiązek zaliczenia wszystkich zaległych prac.

01.10.2022 – ogłoszenie Tekstu 1 na miesiąc październik (dla każdej klasy/rocznika)
15.10.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.10.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 1 przez Organizatora

01.11.2022 – ogłoszenie Tekstu 2 na miesiąc listopad (dla każdej klasy/rocznika)
15.11.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.11.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 2 przez Organizatora

01.12.2022 – ogłoszenie Tekstu 3 na miesiąc grudzień (dla każdej klasy/rocznika)
15.12.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.12.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 3 przez Organizatora

01.01.2023 – ogłoszenie Tekstu 4 na miesiąc styczeń/luty (dla każdej klasy/rocznika)
15.01.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.01.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 4 przez Organizatora

01.02.2023 – ogłoszenie Tekstu 5 na miesiąc marzec (dla każdej klasy/rocznika)
15.02.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
28.02.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 5 przez Organizatora

01.03.2023 – ogłoszenie Tekstu 6 na miesiąc kwiecień (dla każdej klasy/rocznika)
15.03.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.03.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 6 przez Organizatora

01.04.2023 – ogłoszenie Tekstu 7 na miesiąc maj (dla każdej klasy/rocznika)
15.04.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.04.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 7 przez Organizatora


01.05.2022 – ogłoszenie Tekstu 7 na miesiąc maj (dla każdej klasy/rocznika)
15.05.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.05.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 7 przez Organizatora