Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Fundacja Orszak Trzech Króli z siedzibą przy ul. Bysławskiej 84 w Warszawie (04-993), mail: kontakt@mistrzostwa.edu.pl

2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest wysyłka zadań, ewidencja prac oraz realizacja celów statutowych.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:  po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zadań wynikających z przygotowania, wysyłki i obsługi Mistrzostw Edukacyjnych . Odbiorcami danych będą/mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu osobom trzecim.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji celu Mistrzostw Edukacyjnych będą przechowywane przez Administratora do momentu realizacji tego celu lub cofnięcia Pana/Pani zgody na ich przetwarzanie.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.