Otaczające nas piękno, oraz to, które pochodzi z naszego wnętrza może znaleźć swój wyraz w wytworach sztuki. Wielu ludzi dekoruje swoje domy pięknymi obrazami, rzeźbami, gobelinami itd. Każdy z nas chce otaczać się pięknem i kontemplować je.

Mistrzostwa Plastyczne mają na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno oraz stworzenie im możliwości rozwijania talentów, którymi w przyszłości będą mogli dzielić się z innymi. W wielu domach kultury, szkołach czy świetlicach dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć, brać udział w konkursach, ale nie wszędzie jest to możliwe. Mistrzostwa Plastyczne mają dać szansę tym, którzy chcieliby skorzystać z nowej formy rywalizacji.

Z doświadczenia innych konkursów wiemy, że jest wiele osób, które mają talenty i chciałyby pokazać swoje zdolności. Przewidujemy pracę różnymi technikami, tak, aby dzieci i młodzież mogły sprawdzić się w różnych technikach plastycznych.

Mistrzostwa trwać będą przez kilka miesięcy, ale planujemy ich kontynuację przez cały rok.

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM PLASTYKI?

Uczniowie otrzymują od Organizatora temat pracy plastycznej na dany miesiąc.

Nauczyciel zapoznaje Uczniów
z tematyką pracy, techniką wykonania, formą.

Uczniowie wykonują pracę plastyczną w wyznaczonym do tego terminie.

Nauczyciel ocenia prace Uczniów, według kryteriów Organizatora.

Dla każdego rocznika (klasy) uczniów  przewidziany jest inny temat pracy.

Nauczyciel w specjalnej Karcie wpisuje zaliczenie i przekazuje ocenę Uczniowi.

***

Procedura powtarza się czterokrotnie.

***

Po zakończeniu Etapu I Mistrzostw wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy z przyznanym Tytułem.

Uczniowie, którzy zaliczą wszystkie cztery prace plastyczne, przejdą do Etapu II Mistrzostw, tzw. Finału Mistrzów.

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA W RAMACH MISTRZOSTW PLASTYCZNYCH

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom temat pracy plastycznej na dany miesiąc.

1

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie wykonało pracę plastyczną.

2

Zapoznać uczniów z tematem pracy, ewentualnie przesłać temat pracy rodzicom drogą elektroniczną.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się poprawnego czytania na głos.

3

Warto pomóc dzieciom wskazując, jak powinna wyglądać praca, udzielić rad, wskazówek, jednak praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.

3

Rodzic może pomóc dziecku wskazując, jak powinna wyglądać praca, udzielić rad, wskazówek, jednak praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, nie rodzica.

4

We wskazanym terminie ocenić prace dzieci, według kryteriów organizatora.

4

Przesłać drogą elektroniczną zdjęcie pracy plastycznej na wskazany adres mailowy organizatora, w wyznaczonym terminie.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać oceny.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA
W RAMACH MISTRZOSTW PLASTYCZNYCH

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom temat pracy plastycznej na dany miesiąc.

2

Zapoznać uczniów z tematem pracy, ewentualnie przesłać temat pracy rodzicom drogą elektroniczną.

3

Warto pomóc dzieciom wskazując, jak powinna wyglądać praca, udzielić rad, wskazówek, jednak praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.

4

We wskazanym terminie ocenić prace dzieci, według kryteriów organizatora.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać oceny.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie wykonało pracę plastyczną.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się poprawnego czytania na głos.

3

Rodzic może pomóc dziecku wskazując, jak powinna wyglądać praca, udzielić rad, wskazówek, jednak praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, nie rodzica.

4

Przesłać drogą elektroniczną zdjęcie pracy plastycznej na wskazany adres mailowy organizatora, w wyznaczonym terminie.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

FINAŁ MISTRZOSTW 2023

Temat
(klasy 1-3)

WYMARZONY DZIEŃ DZIECKA

Technika (klasy 1-3)

Malarstwo

Potrzebne materiały:
– farby, dowolne; sugerowane farby akrylowe
– kubeczek z wodą
– w zależności od użytych farb: pędzle; można malować rękami
– papier o bardzo wysokiej gramaturze np. do akwareli, karton lub brystol albo płótno – do kupienia gotowe zagruntowane w sklepach plastycznych lub przez internet

Format
(klasy 1-3)

dowolny, preferowany A4

Temat
(klasy 4-8)

WAKACYJNE PLANY

Technika (klasy 4-8)

Pastele suche / węgiel

Potrzebne materiały: pastele suche, węgiel, papier o większej gramaturze, ewentualnie gumka chlebowa

Format
(klasy 1-3)

dowolny, preferowany A4

KWIECIEŃ 2023

Temat

MÓJ NAJLEPSZY PRZYJACIEL

Technika (klasy 1-8)

Szkic ołówkiem

Można śmiało powiedzieć, że rysowanie ołówkiem to dzieło sztuki. Jest również podstawą każdego z dzieł tworzonych innymi technikami. Dlatego właśnie z ołówka powinniśmy korzystać najczęściej!

Format

dowolny, preferowany A4

MARZEC 2023

Temat

PIERWSZE OZNAKI WIOSNY – BAZIE, PĄKI, KROKUSY

Wybierzcie się na wiosenny spacer połączony z obserwacją przyrody, oznak nadchodzącej wiosny i zbieraniem patyków, a następnie użyjcie ich jako narzędzi plastycznych!

Technika (klasy 1-8)

Rysowanie tuszem i patykiem

Kilka wskazówek jak rysować tuszem:
– podczas rysowania obracaj patyk, a uzyskasz różną grubość linii,
– używaj tuszu, atramentu, gęstej farby, markerów,
– możesz użyć jako narzędzi drewnianych końcówek pędzli,
– plamy i kleksy atramentu dodadzą tylko pracy atrakcyjności.

Potrzebne materiały:
– kartka papieru artystycznego formatu A4 na tło, twardego, miękki może się miąć
– czarny tusz kreślarski
– patyk: może być polny, do szaszłyków, końcówka pędzla, pałeczki do sushi

Format

dowolny, preferowany A3

LUTY 2023

Temat

MOJE FERIE ZIMOWE

Folklor to artystyczna dziedzina kultury ludowej, pradawne zwyczaje, obrzędy, przysłowia, itd.

Technika (klasy 1-8)

Kolaż

Kolaż z języka francuskiego (collage) oznacza przyklejanie. Jest to technika plastyczna, która polega na komponowaniu obrazu z różnych materiałów, np. kawałków tkanin, drewna, ilustracji gazetowych, reprodukcji, fotografii, a także drobnych przedmiotów codziennego użytku. Po przyklejeniu ich na wybrane podłoże (np. płótno, papier) można dokonać ostatecznej korekty za pomocą farb, piórka, pisaka, ołówka, a nawet zwykłego długopisu.

Potrzebne materiały: gazety, zdjęcia, liście, wszystko co tylko da się przykleić. Byle wyobraźni i gazet nie zabrakło!

Format

dowolny, preferowany A3

STYCZEŃ 2023

Temat

MOJE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

Folklor to artystyczna dziedzina kultury ludowej, pradawne zwyczaje, obrzędy, przysłowia, itd.

Technika (klasy 1-8)

Plastyczna płaska

Rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, wycinanka, bez użycia materiałów sypkich, łatwo odpadających.

Wymagany krótki opis pracy.

Format

dowolny (A4, A3, A2)

GRUDZIEŃ 2022

Temat

ROZETA

Rozeta, inaczej różyca, ornament architektoniczny w kształcie rozwiniętej róży. 
Detal charakterystyczny dla gotyku, okrągły okienny otwór wypełniony witrażem, umieszczony nad głównym portalem kościoła.

Technika (klasy 1-3)

Malarstwo lub wyklejanka

Namaluj gotycką rozetę lub wykonaj witraż z wyklejanek.

Potrzebne materiały: farby, kubek z wodą, pędzle, papier o bardzo wysokiej gramaturze, papier kolorowy

Technika (klasy 4-8)

Szkic ołówkiem

Naszkicuj dowolny istniejący gotycki kościół, z charakterystyczną rozetą w szczycie budynku.

Potrzebne materiały: papier o wysokiej gramaturze, ołówki

Format

dowolny, preferowany A3

LISTOPAD 2022

Temat
(klasy 1-3)

MOJE ULUBIONE ZWIERZĘ

Temat
(klasy 4-8)

PORTRET

Technika (klasy 1-8)

Rysunek węglem

Węgiel to jeden z najstarszych materiałów rysunkowych, który nie odbija światła! Wykorzystywany jest do szkiców i portretów! Dobrej jakości węgiel to węgiel o intensywnej barwie, taki polecamy! Technika rysowania węglem jest bardzo podobna do metody ołówkowej. Różnią się jedynie metodą cieniowania. Rysowanie węglem jest dla dzieci sposobem na wyrażenie emocji, pobudzenie wyobraźni i rozwój zdolności manualnych. Wiąże się z zabrudzeniem rąk, nierzadko również ubrania, a to rozwija!

Potrzebne materiały: papier szorstki i chropowaty – najlepszy do węgla, o specjalnej fakturze

Format

dowolny, preferowany A3

PAŹDZIERNIK 2022

Temat

MARTWA NATURA

Malarska lub rysunkowa kompozycja nieożywionych przedmiotów, dobranych ze względów kompozycyjno‑estetycznych lub symbolicznych. Kompozycję mogą stanowić: owoce, warzywa, kwiaty, naczynia, zwierzęta, owady oraz przedmioty symboliczne: świece, kielichy. Elementy dobierane są w grupy, stanowiące dla artysty okazję do ukazania gry światła i cienia.

Przedstawienia przedmiotów codziennego użytku znane były już w starożytnej Grecji i Rzymie: wykonywano je w postaci malowideł ściennych, mozaik i obrazów tablicowych.

Technika (klasy 1-3)

Malarstwo

Potrzebne materiały: farby, kubeczek z wodą, pędzle, papier o bardzo wysokiej gramaturze

Technika (klasy 4-8)

Szkic ołówkiem

Jest to najbardziej popularna, a także najbardziej wszechstronna technika rysunkowa, która pokazuje wachlarz naszych umiejętności. Ołówek daje podstawy do opanowania innych technik. Dzięki niemu potrafimy ukazać kontrast, a także uczymy się posługiwać gumką, przykładowo wprowadzając efekty świetlne. Na samym początku należy dopracować linearną stronę naszej pracy, dopiero potem warto zabierać się za nakładanie waloru, najpierw należy skupić się na zarysie samych brył i kształtów, następnie na dopracowaniu naszej koncepcji.

Format

dowolny, preferowany A3

MAJ 2022

Temat

CIEKAWA POSTAĆ

Technika (klasy 1-8)

Kolaż

Potrzebne materiały: nożyczki, klej, wycinki z gazet/swoich rysunków, słynnych dzieł sztuki itp., papier o większej gramaturze

Starsze klasy mogą przygotować kolaż graficzny w programie komputerowym i wydrukować go w dowolnym formacie.

Format

dowolny, preferowany A3

KWIECIEŃ 2022

Temat

WIDOK Z OKNA

Technika (klasy 1-8)

Malarstwo

Potrzebne materiały: farby (dowolne – sugerowane farby akrylowe), kubeczek z wodą – w zależności od użytych farb, pędzle (lub bez, można malować rękami), papier o bardzo wysokiej gramaturze np. do akwareli, karton lub brystol albo płótno – do kupienia gotowe zagruntowane w sklepach plastycznych lub przez internet

Format

dowolny, preferowany A3

MARZEC 2022

Temat

NARODZINY WIOSNY

Technika (klasy 1-8)

Pastele suche

Potrzebne materiały: pastele suche, papier o większej gramaturze, ewentualnie gumka chlebowa

Format

dowolny, preferowany A4

LUTY 2022

Temat

MOJE MIEJSCE

Technika (klasy 1-3)

Wycinanka

Potrzebne materiały: klej, nożyczki, papiery różnokolorowe, papier o większej gramaturze np. techniczny, bibuła, folie itp.

Technika (klasy 4-8)

Witraż

Potrzebne materiały: klej, nożyczki lub nożyk introligatorski, bibuła/krepina jedno lub różnokolorowe, papier o większej gramaturze, może być techniczny – najlepiej ciemny kolor

Format

dowolny, preferowany A3

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE I ETAPU

01.09.2021 – rozpoczęcie rejestracji Uczestników|

Rejestracja jest możliwa przez cały czas trwania Mistrzostw, przy czym w przypadku późniejszej rejestracji, aby móc uczestniczyć w Finale, uczestnik ma obowiązek zaliczenia wszystkich zaległych prac.

01.10.2022 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 1 na miesiąc październik (dla każdej klasy/rocznika)
15.10.2022 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.10.2022 – odesłanie ocen Pracy nr 1 przez Organizatora

01.11.2022 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 2 na miesiąc listopad (dla każdej klasy/rocznika)
15.11.2022 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.11.2022 – odesłanie ocen Pracy nr 2 przez Organizatora

01.12.2022 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 3 na miesiąc grudzień (dla każdej klasy/rocznika)
15.12.2022 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.12.2022 – odesłanie ocen Pracy nr 3 przez Organizatora

01.01.2023 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 4 na miesiąc styczeń/luty (dla każdej klasy/rocznika)
15.01.2023 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.01.2023 – odesłanie ocen Pracy nr 4 przez Organizatora

01.02.2023 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 5 na miesiąc marzec (dla każdej klasy/rocznika)
15.02.2023 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
28.02.2023 – odesłanie ocen Pracy nr 5 przez Organizatora

01.03.2023 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 6 na miesiąc kwiecień (dla każdej klasy/rocznika)
15.03.2023 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.03.2023 – odesłanie ocen Pracy nr 6 przez Organizatora

01.04.2023 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 7 na miesiąc maj (dla każdej klasy/rocznika)
15.04.2023 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.04.2023 – odesłanie ocen Pracy nr 7 przez Organizatora