Otaczające nas piękno, oraz to, które pochodzi z naszego wnętrza może znaleźć swój wyraz w wytworach sztuki. Wielu ludzi dekoruje swoje domy pięknymi obrazami, rzeźbami, gobelinami itd. Każdy z nas chce otaczać się pięknem i kontemplować je.

Mistrzostwa Plastyczne mają na celu uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno oraz stworzenie im możliwości rozwijania talentów, którymi w przyszłości będą mogli dzielić się z innymi. W wielu domach kultury, szkołach czy świetlicach dzieci mogą korzystać z dodatkowych zajęć, brać udział w konkursach, ale nie wszędzie jest to możliwe. Mistrzostwa Plastyczne mają dać szansę tym, którzy chcieliby skorzystać z nowej formy rywalizacji.

Z doświadczenia innych konkursów wiemy, że jest wiele osób, które mają talenty i chciałyby pokazać swoje zdolności. Przewidujemy pracę różnymi technikami, tak, aby dzieci i młodzież mogły sprawdzić się w różnych technikach plastycznych.

Mistrzostwa trwać będą przez kilka miesięcy, ale planujemy ich kontynuację przez cały rok.

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM PLASTYKI?

Uczniowie otrzymują od Organizatora temat pracy plastycznej na dany miesiąc.

Nauczyciel zapoznaje Uczniów
z tematyką pracy, techniką wykonania, formą.

Uczniowie wykonują pracę plastyczną w wyznaczonym do tego terminie.

Nauczyciel ocenia prace Uczniów, według kryteriów Organizatora.

Dla każdego rocznika (klasy) uczniów  przewidziany jest inny temat pracy.

Nauczyciel w specjalnej Karcie wpisuje zaliczenie i przekazuje ocenę Uczniowi.

***

Procedura powtarza się czterokrotnie.

***

Po zakończeniu Etapu I Mistrzostw wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy z przyznanym Tytułem.

Uczniowie, którzy zaliczą wszystkie cztery prace plastyczne, przejdą do Etapu II Mistrzostw, tzw. Finału Mistrzów.

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA W RAMACH MISTRZOSTW PLASTYCZNYCH

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom temat pracy plastycznej na dany miesiąc.

1

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie wykonało pracę plastyczną.

2

Zapoznać uczniów z tematem pracy, ewentualnie przesłać temat pracy rodzicom drogą elektroniczną.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się poprawnego czytania na głos.

3

Warto pomóc dzieciom wskazując, jak powinna wyglądać praca, udzielić rad, wskazówek, jednak praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.

3

Rodzic może pomóc dziecku wskazując, jak powinna wyglądać praca, udzielić rad, wskazówek, jednak praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, nie rodzica.

4

We wskazanym terminie ocenić prace dzieci, według kryteriów organizatora.

4

Przesłać drogą elektroniczną zdjęcie pracy plastycznej na wskazany adres mailowy organizatora, w wyznaczonym terminie.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać oceny.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA
W RAMACH MISTRZOSTW PLASTYCZNYCH

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom temat pracy plastycznej na dany miesiąc.

2

Zapoznać uczniów z tematem pracy, ewentualnie przesłać temat pracy rodzicom drogą elektroniczną.

3

Warto pomóc dzieciom wskazując, jak powinna wyglądać praca, udzielić rad, wskazówek, jednak praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko.

4

We wskazanym terminie ocenić prace dzieci, według kryteriów organizatora.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać oceny.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie wykonało pracę plastyczną.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się poprawnego czytania na głos.

3

Rodzic może pomóc dziecku wskazując, jak powinna wyglądać praca, udzielić rad, wskazówek, jednak praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko, nie rodzica.

4

Przesłać drogą elektroniczną zdjęcie pracy plastycznej na wskazany adres mailowy organizatora, w wyznaczonym terminie.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

LUTY

Temat

MOJE MIEJSCE

Technika (klasy 1-3)

Wycinanka

Potrzebne materiały: klej, nożyczki, papiery różnokolorowe, papier o większej gramaturze np. techniczny, bibuła, folie itp.

Technika (klasy 4-8)

Witraż

Potrzebne materiały: klej, nożyczki lub nożyk introligatorski, bibuła/krepina jedno lub różnokolorowe, papier o większej gramaturze, może być techniczny – najlepiej ciemny kolor

Format

dowolny, preferowany A3

MARZEC

Temat

NARODZINY WIOSNY

Technika (klasy 1-8)

Pastele suche

Potrzebne materiały: pastele suche, papier o większej gramaturze, ewentualnie gumka chlebowa

Format

dowolny, preferowany A4

KWIECIEŃ

Temat

WIDOK Z OKNA

Technika (klasy 1-8)

Malarstwo

Potrzebne materiały: farby (dowolne – sugerowane farby akrylowe), kubeczek z wodą – w zależności od użytych farb, pędzle (lub bez, można malować rękami), papier o bardzo wysokiej gramaturze np. do akwareli, karton lub brystol albo płótno – do kupienia gotowe zagruntowane w sklepach plastycznych lub przez internet

Format

dowolny, preferowany A3

MAJ

Temat

CIEKAWA POSTAĆ

Technika (klasy 1-8)

Kolaż

Potrzebne materiały: nożyczki, klej, wycinki z gazet/swoich rysunków, słynnych dzieł sztuki itp., papier o większej gramaturze

Starsze klasy mogą przygotować kolaż graficzny w programie komputerowym i wydrukować go w dowolnym formacie.

Format

dowolny, preferowany A3

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE I ETAPU

01.09.2021 – rozpoczęcie rejestracji Uczestników|

Rejestracja jest możliwa przez cały czas trwania Mistrzostw, przy czym w przypadku późniejszej rejestracji, aby móc uczestniczyć w Finale, uczestnik ma obowiązek zaliczenia wszystkich zaległych prac.

01.10.2022 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 1 na miesiąc październik (dla każdej klasy/rocznika)
15.10.2022 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.10.2022 – odesłanie ocen Pracy nr 1 przez Organizatora

01.11.2022 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 2 na miesiąc listopad (dla każdej klasy/rocznika)
15.11.2022 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.11.2022 – odesłanie ocen Pracy nr 2 przez Organizatora

01.12.2022 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 3 na miesiąc grudzień (dla każdej klasy/rocznika)
15.12.2022 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.12.2022 – odesłanie ocen Pracy nr 3 przez Organizatora

01.01.2023 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 4 na miesiąc styczeń/luty (dla każdej klasy/rocznika)
15.01.2023 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.01.2023 – odesłanie ocen Pracy nr 4 przez Organizatora

01.02.2023 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 5 na miesiąc marzec (dla każdej klasy/rocznika)
15.02.2023 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
28.02.2023 – odesłanie ocen Pracy nr 5 przez Organizatora

01.03.2023 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 6 na miesiąc kwiecień (dla każdej klasy/rocznika)
15.03.2023 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.03.2023 – odesłanie ocen Pracy nr 6 przez Organizatora

01.04.2023 – ogłoszenie Tematu Pracy nr 7 na miesiąc maj (dla każdej klasy/rocznika)
15.04.2023 – termin nadsyłania Prac do Organizatora
30.04.2023 – odesłanie ocen Pracy nr 7 przez Organizatora