ZADANIA NA KWIECIEŃ 2023

ZADANIA NA CZERWIEC

Klasy 2-4

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasy 5-6

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3