ZADANIA NA KWIECIEŃ 2023

ZADANIA NA CZERWIEC

Klasa 1

Klasa 1

Klasa 3

Klasa 2

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 5

Klasa 5

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 6

Klasa 4

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 5

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 5

Klasa 5

Klasa 6

Klasa 4

Klasa 5

Klasa 5

Klasa 5