Przygoda z młodym zdolnym matematykiem zaczyna się od zrozumienia, że mamy z nim w ogóle do czynienia.

Matematyka to myślenie. Twórcze, nieszablonowe, kreatywne, połączone z umiejętnością kojarzenia faktów i wyciągania wniosków na drodze ścisłego i precyzyjnego rozumowania. W szkole często traci się specyfikę matematycznego myślenia na rzecz wiedzy pamięciowej.

Mistrzostwa Matematyczne mają na celu dostrzec zdolnych matematyków, wesprzeć oraz przyczynić do rozkwitu ich talentu.

Mistrzostwa Matematyczne wyzwalają dużo radości i podnoszą wiarę w siebie. Dzieci rozwijają swoją wewnętrzną naturalną logikę myślenia.

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM MATEMATYKI?

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM MATEMATYKI?

Uczniowie otrzymują od Organizatora Zbiór zadań przygotowujących na dany miesiąc.

Nauczyciel zapoznaje Uczniów
ze Zbiorem zadań,
potrzebnymi wzorami,
tematyką.

Uczniowie wykonują zadania ze Zbioru, ćwiczą na przykładach, wykorzystują wzory.

Uczniowie piszą Egzamin przesłany przez Organizatora raz w miesiącu.
Jest to zbiór kilku zadań podsumowujących pracę z danego miesiąca.

Procedura powtarza się siedmiokrotnie.

Po zakończeniu Etapu I Mistrzostw wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy z przyznanym Tytułem.

Uczniowie, którzy zaliczą wszystkie Egzaminy, przejdą do Etapu II Mistrzostw, tzw. Finału Mistrzów.

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA W RAMACH MISTRZOSTW MATEMATYCZNYCH

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać Uczniom zbiór zadań przygotowujących do Egzaminu.

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku zbiór zadań przesłany przez Organizatora.

2

Zapoznać Uczniów z tematem, działem, wzorami potrzebnymi do opracowania zbioru zadań.

2

Wesprzeć dziecko w przypadku potrzeby.

3

Warto pomóc dzieciom, udzielić rad, wskazówek, jednak praca powinna być samodzielna.

3

We wskazanym terminie wydrukować przesłany elektronicznie Egzamin i dopilnować, aby dziecko rozwiązało samodzielnie zadania.

4

We wskazanym terminie przeprowadzić Egzamin tj. wydrukować przesłany przez Organizatora zbiór zadań egzaminacyjnych i rozdać dzieciom do rozwiązania.

4

Przesłać drogą elektroniczną egzamin dziecka na wskazany adres mailowy Organizatora

5

Wpisać w Legitymacji zaliczenie Egzaminu.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA
W RAMACH MISTRZOSTW MATEMATYCZNYCH

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

1

Na początku miesiąca przekazać Uczniom zbiór zadań przygotowujących do Egzaminu.

2

Zapoznać Uczniów z tematem, działem, wzorami potrzebnymi do opracowania zbioru zadań.

3

Warto pomóc dzieciom, udzielić rad, wskazówek, jednak praca powinna być samodzielna.

4

We wskazanym terminie przeprowadzić Egzamin tj. wydrukować przesłany przez Organizatora zbiór zadań egzaminacyjnych i rozdać dzieciom do rozwiązania.

5

Wpisać w Legitymacji zaliczenie Egzaminu.

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku zbiór zadań przesłany przez Organizatora.

2

Wesprzeć dziecko w przypadku potrzeby.

3

We wskazanym terminie wydrukować przesłany elektronicznie Egzamin i dopilnować, aby dziecko rozwiązało samodzielnie zadania.

4

Przesłać drogą elektroniczną egzamin dziecka na wskazany adres mailowy Organizatora.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ
NA ADRES:

Zadania
na październik 2022

Zadania
na
listopad 2022

Zadania
na grudzień 2022

Zadania
na
styczeń 2023

Zadania
na
luty
2023

Zadania
na
marzec
2023

Zadania
na
kwiecień 2023

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE I ETAPU

01.09.2022  – rozpoczęcie rejestracji Uczestników
Rejestracja jest możliwa przez cały czas trwania Mistrzostw, przy czym w przypadku późniejszej rejestracji, aby móc uczestniczyć w Finale, uczestnik ma obowiązek zaliczenia wszystkich zaległych prac.

01.10.2022 – ogłoszenie 1 zbioru zadań, na październik (dla każdej klasy/rocznika)
20.10.2022 – ogłoszenie zadania egzaminacyjnego 1
30.10.2022 – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 1

01.11.2022 – ogłoszenie 2 zbioru zadań, na listopad (dla każdej klasy/rocznika)
20.11.2022 – ogłoszenie zadania egzaminacyjnego 2
30.11.2022 – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 2

01.12.2022 – ogłoszenie 3 zbioru zadań, na grudzień (dla każdej klasy/rocznika)
20.12.2022 – ogłoszenie zadania egzaminacyjnego 3
30.12.2022 – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 3

01.01.2023 – ogłoszenie 4 zbioru zadań, na styczeń/luty (dla każdej klasy/rocznika)
20.01.2023 – ogłoszenie zadania egzaminacyjnego 4
30.01.2023 – zakończenie czasu przeprowadzenia Egzaminu 4

01.03.2023 – ogłoszenie 5 zbioru zadań, na marzec (dla każdej klasy/rocznika)
20.03.2023 – ogłoszenie zadania egzaminacyjnego 5
30.03.2023 – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 5

01.03.2023 – ogłoszenie 6 zbioru zadań, na marzec (dla każdej klasy/rocznika)
20.03.2023 – ogłoszenie zadania egzaminacyjnego 6
30.03.2023 – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 6

01.04.2023 – ogłoszenie 7 zbioru zadań, na kwiecień (dla każdej klasy/rocznika)
20.04.2023 – ogłoszenie zadania egzaminacyjnego 7
30.04.2023 – zakończenie czasu na przeprowadzenie Egzaminu 7