Obraz silnie oddziałuje na człowieka. Przez oko trafia do nas wiele wrażeń, które wpływają na nasze myślenie, emocje, nastawienie do życia i ludzi. Ale obraz to nie tylko wrażenie, to także treść, myśl, którą autor chciał przekazać widzom. Każdy obraz zawiera w sobie bogactwo, które czeka na swojego odbiorcę, „czytelnika”, na swojego interpretatora. Obrazy kształtują naszą rzeczywistość, ale dobrze by było posiąść zdolność interpretowania obrazów, doszukania się w nich treści, być może nie odkrytych przez innych.

Mistrzostwa Interpretacji Obrazów mają na celu zwrócenie uwagi dzieciom, młodzieży, ale także rodzicom, jak ważna jest umiejętność interpretowania tego, co się widzi. Nie wystarczy nam bierny odbiór, nie zadawalamy się powierzchownym spojrzeniem na obraz. Chcemy wejść głębiej, chcemy zrozumieć autora, odkryć, co chciał nam przekazać, chcemy współodczuwać z nim.

Umiejętność interpretacji obrazów, wyczucie estetyki, proporcji, harmonii może sprawić, że w przyszłości uczniowie będą bardziej wyczuleni na piękno, będą potrafili cieszyć się widokiem ładnej rzeczywistości oraz pięknem świata, który ich otacza.

W celu przeprowadzenia Mistrzostw wybraliśmy serię obrazów klasycznych autorów, którzy starali się w obrazie umieścić ciekawe treści, na których temat warto rozmawiać. Mistrzostwa łączą dwie umiejętności, gdyż prócz umiejętności „czytania” obrazów potrzebna jest także umiejętność prawidłowego wysławiania się, używania bogatego słownictwa, gestykulowania, itd.

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM INTERPRETACJI OBRAZÓW?

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM INTERPRETACJI OBRAZÓW?

Uczniowie otrzymują od Organizatora elektronicznie obraz do interpretacji.

Nauczyciel zapoznaje Uczniów z dziełem.

Uczniowie ćwiczą interpretację obrazu, zwracając szczególną uwagę na dobór słów, emocje i uczucia.

Nauczyciel przeprowadza egzamin, który polega na samodzielnym zinterpretowaniu przez dziecko obrazu.

Dla każdego rocznika (klasy) uczniów przewidziany jest inny obraz

Nauczyciel w specjalnej Karcie wpisuje zaliczenie i przekazuje ocenę Uczniowi.

***

Procedura powtarza się czterokrotnie.

***

Po zakończeniu Etapu I Mistrzostw wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy z przyznanym Tytułem.

Uczniowie, którzy zaliczą wszystkie cztery prace plastyczne, przejdą do Etapu II Mistrzostw, tzw. Finału Mistrzów.

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA W RAMACH MISTRZOSTW
INTERPRETACJI OBRAZÓW

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom obraz (w wersji elektronicznej) do interpretacji na dany miesiąc.

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku obraz w wersji elektronicznej lub wydrukowanej.

2

Zapoznać uczniów z dziełem, przekazać w wersji wydrukowanej, ewentualnie przesłać drogą elektroniczną.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się interpretacji dzieła.

3

Poinstruować uczniów jak powinno się interpretować dzieła sztuki.

3

Rodzic może pomóc dziecku zwracając uwagę na dobór słów, jakie zostaną użyte podczas interpretacji.

4

We wskazanym terminie przeprowadzić egzamin. Egzamin polega na samodzielnym interpretowaniu obrazu.

4

We wskazanym terminie nagrać na mp4 dziecko interpretujące dzieło.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać ocenę i przekazać ją uczniowi.

5

Przesłać drogą elektroniczną nagrany plik na wskazany adres mailowy organizatora, w wyznaczonym terminie.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA
W RAMACH MISTRZOSTW
INTERPRETACJI OBRAZÓW

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom obraz (w wersji elektronicznej) do interpretacji na dany miesiąc.

2

Zapoznać uczniów z dziełem, przekazać w wersji wydrukowanej, ewentualnie przesłać drogą elektroniczną.

3

Poinstruować uczniów jak powinno się interpretować dzieła sztuki.

4

We wskazanym terminie przeprowadzić egzamin. Egzamin polega na samodzielnym interpretowaniu obrazu.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać ocenę i przekazać ją uczniowi.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku obraz w wersji elektronicznej lub wydrukowanej.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się interpretacji dzieła.

3

Rodzic może pomóc dziecku zwracając uwagę na dobór słów, jakie zostaną użyte podczas interpretacji.

4

We wskazanym terminie nagrać na mp4 dziecko interpretujące dzieło.

5

Przesłać drogą elektroniczną nagrany plik na wskazany adres mailowy organizatora, w wyznaczonym terminie.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Przykłady zadań

przykłady zadań

przykłady zadań

przykłady zadań

przykłady zadań

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE I ETAPU

01.09.2022 – rozpoczęcie rejestracji Uczestników

Rejestracja jest możliwa przez cały czas trwania Mistrzostw, przy czym w przypadku późniejszej rejestracji, aby móc uczestniczyć w Finale, uczestnik ma obowiązek zaliczenia wszystkich zaległych prac.

01.10.2022 – ogłoszenie Obrazu 1 na miesiąc październik (dla każdej klasy/rocznika)
15.10.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.10.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 1 przez Organizatora

01.11.2022 – ogłoszenie Obrazu 2 na miesiąc listopad (dla każdej klasy/rocznika)
15.11.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.11.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 2 przez Organizatora

01.12.2022 – ogłoszenie Obrazu 3 na miesiąc grudzień (dla każdej klasy/rocznika)
15.12.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.12.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 3 przez Organizatora

01.01.2023 – ogłoszenie Obrazu 4 na miesiąc styczeń/luty (dla każdej klasy/rocznika)
15.01.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.01.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 4 przez Organizatora

01.02.2023 – ogłoszenie Obrazu 5 na miesiąc marzec (dla każdej klasy/rocznika)
15.02.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
28.02.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 5 przez Organizatora

01.03.2023 – ogłoszenie Obrazu 6 na miesiąc kwiecień (dla każdej klasy/rocznika)
15.03.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.03.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 6 przez Organizatora

01.04.2023 – ogłoszenie Obrazu 7 na miesiąc maj (dla każdej klasy/rocznika)
15.04.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.04.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 7 przez Organizatora