Opowieści przy obozowym ognisku, gdy starsi, lub nie tak starzy ludzie opowiadają historie z dawnych czasów, na długo zapadają w pamięć słuchaczom. Umiejętność opowiadania jest niezwykle cennym darem. Opowiadać można historie, które się poznało, albo takie, które się wymyśliło. Piękne opowiadanie, które posiada morał, które ma barwną fabułę, bogate słownictwo, które zaskakuje, bawi lub straszy, to wartość sama w sobie.

Słowo mówione, dobrze mówione, zapada w pamięć, przykuwa uwagę, sprawia, że nasze myśli i emocje zwracają się w nową, ciekawą stronę. Umiejętność operowania słowem, opowiedzenia historii czy relacji z tego, co się widziało lub słyszało, jest cenną umiejętnością, która przyda się każdemu, gdyż każdy z nas w relacjach z innymi posługuje się narracją.

Mistrzostwa Gawędy mają na celu zmobilizowanie dzieci i młodzieży do wysiłku mówienia, opowiadania, tworzenia historii fikcyjnych. Do tworzenia własnej narracji, ale opartej o rzeczywistość. Każdy z nas coś przeżywa, coś obserwuje, coś odkrywa i chciałby się tymi przeżyciami czy obserwacjami podzielić z innymi. Umiejętność dobrego opowiadania tego, czego doznaliśmy, jest cenną umiejętnością, którą wielokrotnie będziemy mogli spożytkować.

Mistrzostwa będą miały podane tematy, ciekawe i atrakcyjne, ale nie wchodzące w świat fantazji. Chcemy, aby uczniowie podjęli wysiłek szukania faktów, opierania się na rzeczywistych zdarzeniach lub takich, które mogłyby się wydarzyć, a nie na fantastycznych.

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM GAWĘDY?

Uczniowie otrzymują od Organizatora elektronicznie temat gawędy na dany miesiąc.

Uczniowie w wyznaczonym terminie wymyślają historię, krótkie swobodne opowiadanie na podany temat.

Nauczyciel przeprowadza egzamin, który polega na wysłuchaniu gawędy ucznia.

Nauczyciel w specjalnej Karcie wpisuje zaliczenie
i przekazuje ocenę Uczniowi.

***

Procedura powtarza się czterokrotnie.

***

Po zakończeniu Etapu I Mistrzostw wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy z przyznanym Tytułem.

Uczniowie, którzy zaliczą wszystkie cztery egzaminy, przejdą do Etapu II Mistrzostw,
tzw. Finału Mistrzów.

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA W RAMACH MISTRZOSTW GAWĘDY

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom temat gawędy (przesyłany drogą elektroniczną przez Organizatora).

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku temat gawędy (przesyłany elektronicznie przez Organizatora).

2

Zapoznać uczniów z tematyką, warto pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu (zwracając uwagę na interpunkcję, intonację, interpretację, modelowanie głosu czy mimikę twarzy).

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie samodzielnie stworzyło krótki utwór literacki.

3

We wskazanym terminie przeprowadzić egzamin. Egzamin polega na wysłuchaniu opowiadanej przez ucznia gawędy.

3

Nagrać na mp4 dziecko opowiadające wymyśloną gawędę.

4

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać ocenę.

4

Do 15 każdego miesiąca przesłać plik z nagraniem do Organizatora.

5

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

5

W dniach 25-30 każdego miesiąca Organizator odsyła ocenę egzaminu.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA
W RAMACH MISTRZOSTW GAWĘDY

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom temat gawędy (przesyłany drogą elektroniczną przez Organizatora).

2

Zapoznać uczniów z tematyką, warto pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu (zwracając uwagę na interpunkcję, intonację, interpretację, modelowanie głosu czy mimikę twarzy).

3

We wskazanym terminie przeprowadzić egzamin. Egzamin polega na wysłuchaniu opowiadanej przez ucznia gawędy.

4

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać ocenę.

5

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku temat gawędy (przesyłany elektronicznie przez Organizatora).

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie samodzielnie stworzyło krótki utwór literacki.

3

Nagrać na mp4 dziecko opowiadające wymyśloną gawędę.

4

Do 15 każdego miesiąca przesłać plik z nagraniem do Organizatora.

5

W dniach 25-30 każdego miesiąca Organizator odsyła ocenę egzaminu.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ
NA ADRES:

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE I ETAPU

01.09.2022  – rozpoczęcie rejestracji Uczestników

Rejestracja jest możliwa przez cały czas trwania Mistrzostw, przy czym w przypadku późniejszej rejestracji, aby móc uczestniczyć w Finale, uczestnik ma obowiązek zaliczenia wszystkich zaległych prac.

01.10.2022 – ogłoszenie Tematu 1 na miesiąc październik (dla każdej klasy/rocznika)
15.10.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.10.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 1 przez Organizatora

01.11.2022 – ogłoszenie Tematu 2 na miesiąc listopad (dla każdej klasy/rocznika)
15.11.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.11.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 2 przez Organizatora


01.12.2021 – ogłoszenie Tematu 3 na miesiąc grudzień (dla każdej klasy/rocznika)
15.12.2021 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.12.2021 – odesłanie ocen Egzaminu 3 przez Organizatora

01.01.2023 – ogłoszenie Tematu 4 na miesiąc styczeń/luty (dla każdej klasy/rocznika)
15.01.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.01.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 4 przez Organizatora

01.02.2023 – ogłoszenie Tematu 5 na miesiąc marzec (dla każdej klasy/rocznika)
15.02.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
28.02.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 5 przez Organizatora

01.03.2023 – ogłoszenie Tematu 6 na miesiąc kwiecień (dla każdej klasy/rocznika)
15.03.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.03.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 6 przez Organizatora

01.04.2023 – ogłoszenie Tematu 7 na miesiąc maj (dla każdej klasy/rocznika)
15.04.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.04.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 7 przez Organizatora