Piękno zachwyca, a piękno, które sami wytwarzamy nie tylko zachwyca, ale także napawa nas optymizmem, radością i poczuciem własnej wartości. Umiejętność pięknego czytania na głos, czyli takiego przetwarzania słowa pisanego na słowo mówione, aby było ono zrozumiałe, ciekawe oraz inspirujące, to wielka sztuka.

Mistrzostwa Czytania Na Głos mają na celu promocję tej sprawności, zmobilizowanie dzieci do podjęcia trudu, aby nabyć tę cenną umiejętność, którą będą mogły służyć innym. Każdy człowiek dorosły znajduje się czasami w sytuacji, gdy musi przeczytać na głos dany tekst. Może to być przeczytanie w czasie wycieczki napotkanej tablicy informującej o danym miejscu, czytanie do poduszki dzieciom, czy wreszcie wspólna praca warsztatowa, w czasie której każdy uczestnik musi przeczytać na głos krótki fragment tekstu. Posiadanie tej umiejętności jest potrzebne w życiu.

Czytanie Na Głos ma na celu kontakt z pięknem i jego tworzenie, ale aby tak się stało, materią tego czytania muszą być dobrze wybrane teksty, które swoją treścią i formą same są już piękne. Dlatego wybraliśmy na potrzeby Mistrzostw ciekawe, piękne i inspirujące teksty.

Mistrzostwa są skierowany do ambitnych dzieci, które chcą wymagać od siebie więcej. Zmagania konkursowe będą trwały przez kilka miesięcy, a wytrwali otrzymają najlepsze tytuły honorowe.

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM CZYTANIA NA GŁOS?

JAK ZOSTAĆ MISTRZEM CZYTANIA NA GŁOS?

Uczniowie otrzymują fragment tekstu do poprawnego nauczenia się czytania na głos.

Ćwiczą poprawne czytanie zwracając szczególną uwagę na intonację, interpunkcję oraz interpretację.

W wyznaczonym terminie Nauczyciel przeprowadza egzamin, który polega na samodzielnym odczytaniu przez Ucznia tekstu na głos.

W zależności od wieku, będzie to bardziej lub mniej obszerny
i zaawansowany tekst
.

Nauczyciel w specjalnej Karcie wpisuje zaliczenie
i przekazuje ocenę Uczniowi.

***

Procedura powtarza się czterokrotnie.

***

Po zakończeniu Etapu I Mistrzostw wszyscy uczestnicy otrzymują Dyplomy z przyznanym Tytułem.

Uczniowie, którzy zaliczą wszystkie cztery prace plastyczne, przejdą do Etapu II Mistrzostw,
tzw. Finału Mistrzów.

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA W RAMACH MISTRZOSTW CZYTANIA NA GŁOS

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom fragmenty tekstów, których należy się nauczyć poprawnie czytać na głos (teksty przesyłane drogą elektroniczną przez Organizatora).

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku fragment tekstu, którego należy się nauczyć poprawnie czytać na głos (przesyłany elektronicznie przez Organizatora).

2

Zapoznać uczniów z tekstem, przekazać w wydrukowanej wersji, ewentualnie przesłać drogą elektroniczną do rodziców z prośbą o wydrukowanie w domu.

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się poprawnego czytania na głos.

3

Warto pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu wskazując jak powinno się czytać na głos dany tekst (zwracając uwagę na interpunkcję, intonację, interpretację, modelowanie głosu czy mimikę twarzy).

3

Nagrać na mp4 czytające na głos dziecko.

4

We wskazanym terminie przeprowadzić egzamin. Egzamin polega na samodzielnym odczytaniu tekstu na głos. Uczeń ma prawo do trzykrotnego odczytania tekstu, a nauczyciel ocenia to, które było najlepsze.

4

Do 15 każdego miesiąca przesłać plik z nagraniem do Organizatora.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać ocenę.

5

W dniach 25-30 każdego miesiąca Organizator odsyła ocenę egzaminu.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

COMIESIĘCZNE DZIAŁANIA
W RAMACH MISTRZOSTW CZYTANIA NA GŁOS

DLA NAUCZYCIELI 
(zgłoszenia klasowe)

1

Na początku miesiąca przekazać uczniom fragmenty tekstów, których należy się nauczyć poprawnie czytać na głos (teksty przesyłane drogą elektroniczną przez Organizatora).

2

Zapoznać uczniów z tekstem, przekazać w wydrukowanej wersji, ewentualnie przesłać drogą elektroniczną do rodziców z prośbą o wydrukowanie w domu.

3

Warto pomóc uczniom w przygotowaniu do egzaminu wskazując jak powinno się czytać na głos dany tekst (zwracając uwagę na interpunkcję, intonację, interpretację, modelowanie głosu czy mimikę twarzy).

4

We wskazanym terminie przeprowadzić egzamin. Egzamin polega na samodzielnym odczytaniu tekstu na głos. Uczeń ma prawo do trzykrotnego odczytania tekstu, a nauczyciel ocenia to, które było najlepsze.

5

W specjalnej Karcie (przekazanej elektronicznie przez organizatora) wpisać ocenę.

6

Informację o wynikach egzaminu przekazać do organizatora Mistrzostw.

DLA RODZICÓW
(zgłoszenia indywidualne)

1

Na początku miesiąca przekazać dziecku fragment tekstu, którego należy się nauczyć poprawnie czytać na głos (przesyłany elektronicznie przez Organizatora).

2

Przypilnować, aby dziecko w wyznaczonym terminie nauczyło się poprawnego czytania na głos.

3

Nagrać na mp4 czytające na głos dziecko.

4

Do 15 każdego miesiąca przesłać plik z nagraniem do Organizatora.

5

W dniach 25-30 każdego miesiąca Organizator odsyła ocenę egzaminu.

PRACE NALEŻY PRZESYŁAĆ NA ADRES:

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Przykłady zadań

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

TERMINY SZCZEGÓŁOWE I ETAPU

01.09.2022  – rozpoczęcie rejestracji Uczestników|

Rejestracja jest możliwa przez cały czas trwania Mistrzostw, przy czym w przypadku późniejszej rejestracji, aby móc uczestniczyć w Finale, uczestnik ma obowiązek zaliczenia wszystkich zaległych prac.

01.10.2022 – ogłoszenie Tekstu 1 na miesiąc październik (dla każdej klasy/rocznika)
15.10.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.10.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 1 przez Organizatora

01.11.2022 – ogłoszenie Tekstu 2 na miesiąc listopad (dla każdej klasy/rocznika
15.11.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.11.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 2 przez Organizatora

01.12.2022 – ogłoszenie Tekstu 3 na miesiąc grudzień (dla każdej klasy/rocznika)
15.12.2022 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
22.12.2022 – odesłanie ocen Egzaminu 3 przez Organizatora

01.01.2023 – ogłoszenie Tekstu 4 na miesiąc styczeń (dla każdej klasy/rocznika)
15.01.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.01.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 4 przez Organizatora

01.02.2023 – ogłoszenie Tekstu 5 na miesiąc marzec (dla każdej klasy/rocznika)
15.02.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
28.02.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 5 przez Organizatora

01.03.2023 – ogłoszenie Tekstu 6 na miesiąc kwiecień (dla każdej klasy/rocznika)
15.03.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.03.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 6 przez Organizatora

01.04.2023 – ogłoszenie Tekstu 7 na miesiąc maj (dla każdej klasy/rocznika)
15.04.2023 – termin nadsyłania plików video do Organizatora
30.04.2023 – odesłanie ocen Egzaminu 7 przez Organizatora